در اینجا با هم یک مدار ساده خاموش و روشن کردن یک موتور سه فاز رو مورد بررسی و آموزش قرار میدیم.

شاید بپرسید چرا بجای استفاده از کنتاکتور که باعث پیچیدگی و افزایش هزینه هست از کلید روشن و خاموش استفاده نکنیم ؟.

کنتاکتور نسبت به کلید های دستی مزایایی داره که باعث میشه ما از اون استفاده کنیم که ذیلا به چند مورد آن اشاره می کنم.

  • - قطع و وصل سریع کنتاکتور نسبت به کلید که در تجهیزات صنعتی بسیار مهم است.
  • - بدلیل اینکه مدارفرمان جریان ضعیف هست می توان فرمان را از مکان دیگری و با سیم کشی بسیار ساده و معمولی انجام داد.
  • - طراحی مدارات اتوماتیک و حفاظتی که بدون شک بدون کنتاکاتور امکان پذیر نیست.
  • - جلوگیری از روشن شدن مصرف کننده ها پس از قطع و وصل برق و...

طراحی و بستن مدار:

مدار موقت:

سه سیم موتور را به کنتاکت های قدرت وصل می کنیم تا کنتاکتور بتواند موتور را کنترل کند و سیمی از یکی از فاز ها را به شستی استارت (شستی با کنتاکت ازنوع NO  یا وصل شونده (Normaly Open) برده و از شستی به ترمینال A1 کنتاکتور که به بوبین کنتاکتور متصل است برده و سر دیگر بوئین(A2) را به سیم نول وصل می کنیم.با فشار شستی ، برق کنتاکتور وصل شده و تا زمانی که دست خود را روی شستی نگه داریم کنتاکتور وصل و موتور نیز روشن خواهد ماند.

مدار دائم کار:

در این مدار یک شستی استارت و یک شستی استپ داریم که با فشار شستی استارت موتور روشن شده و با فشار شستی استپ موتور خواموش می شود.برای این که با برداشتن دست از روی شستی استارت،موتور خاموش نشود.باید یک کنتاکت باز (NO) خود کنتاکتور را با شستی استارت موازی کنیم که بعد وصل برق خود کنتاکتور برق خود را تامین کند و شستی استب را با کل مدار فرمان سری می کنیم.

تصاویر به خوبی این موضوع را نشان می دهند:

 

 

               

 

 

یک نمونه از کلید استارت استوپ دوقلو :

 

ادامه مطلب